0
13 februari 2022

2022-07. De opening van het nieuwe seizoen!

Eén van de weerapps op mijn telefoon maakt melding van een week met mooie dagen volgende maand. Natuurlijk is dat nog ver weg en natuurlijk kan er nog van alles veranderen. Maar aan de andere kant; Een opening van een seizoen kan dan tegelijkertijd ook niet lang meer op zich laten wachten. Terug naar die app en kijkende naar de temperaturen en het weerbeeld zie ik op die zondag, een mooi zonnetje staan met een temperatuur van 12 graden. En wanneer het weer werkelijk zo goed zal zijn, zal ik dan  de opening van het nieuwe ijsseizoen houden. Dit alles tussen 13.00 en 18.00 uur op ons mooie tuindorp ‘t Lansink. En eerlijkheid gebiedt te zeggen dat mij dat best goed uitkomt nu ik tot 1 april a.s. 5 dagen per week werk bij TenCate. Na 1 april zullen de weken er anders gaan uitzien en kom ik daags ervoor met een schema voor dit jaar. Nu deze opening bekend is gemaakt kan ik in alle rust mijn werk bij TenCate uitoefenen en ook mijn voorbereidingen op het nieuwe seizoen afronden.

Over het nieuwe ijs seizoen en alles wat uw ijscoman zo bezighoudt het onderstaande relaas….

te Rotterdam-oud Delfshaven!

Het seizoen openen is altijd leuk. De bel weer beroeren, zo hard als kan. Het geluid proberen zo ver mogelijk de wijken in te krijgen. Om vervolgens getoeter en geschreeuw terug te mogen ontvangen. De klanten en vooral klantjes weer te mogen zien. De verhalen aanhoren en natuurlijk ook lekker meepraten. God, wat heb ik het gemist. Ja ik weet het, ik zeg het ieder jaar. Maar het is dan ook echt zo. Dit jaar zal de invulling van het ijs seizoen wel anders gaan zijn dan in voorgaande jaren. Toen kon ik elke dag met ijs bezig zijn. Tenzij, net als vorig jaar, het weer dat vaak niet toeliet. Dit jaar werk ik tijdens het gehele ijs seizoen ook bij TenCate. Weliswaar vanaf 1 april niet meer voor de volle 100 procent maar nog wel voor 60 procent. Kortom 3 werkdagen per week. Per saldo blijven er dan 4 dagen per week over om ijs te verkopen. Ik heb de vraag of ik tot 1 oktober bij hen kon blijven werken met veel plezier beantwoord met een ja! De financiële rust welke is wedergekeerd nu ik bij TenCate kan werken, eerder beschreven in een vorig blog, is mij enorm veel waard. Bovendien is het werk erg leuk en heb ik een bijzonder goed contact met vrijwel alle medewerkers. Door die (financiële) rust en het gegeven dat ik leuk werk mag verrichten zal ik ook met veel meer ontspanning het werk met Frankys Food kunnen verrichten. Andersom verwacht ik juist een heerlijke ontspanning te krijgen van het uitoefenen van mijn “hobby”, waardoor ik juist weer met veel energie het werk bij TenCate kan uitoefenen. Een win win situatie dus. Ja, en zo keren wij een beetje terug naar de beginfase (2014) toen ik voor het eerst met Frankys Food (toen nog Frankys ijs) begon. Alleen toen was de verhouding Loondienst – Frankys Food nog 5:2.

We gaan dus weer op voor een nieuwe start. En daar zijn we nog niet helemaal klaar voor. Eerst moet de Snor nog worden gecontroleerd op zijn werking. Een onderhoudsbeurt dus. Ook de brandblusser in de Snor moet worden gecontroleerd. Uiteraard gaan we na de onderhoudsbeurt even een proefrit maken en voordat dat gebeurd moet die nog helemaal schoongemaakt worden. De Snor staat namelijk alweer weken stil op zijn parkeerplaats en stof heeft de ijskar weten te vinden. De monteur is in ieder geval al opgeroepen en het wachten is op een afspraak. Elk jaar laat ik hem overigens komen om de Snor vóór het nieuwe seizoen te controleren op alle werkzaamheden.
Sinds 1 januari van dit nieuwe jaar heeft de Snor een kenteken gekregen. Dat wil zeggen: nu nog altijd op papier! Sinds 1 januari is dit verplicht. Hoewel de Snor nu wel de weg op mag, heeft hij nog geen fysiek kentekenplaat. Dat laat vreemd genoeg nog op zich wachten. Erg vind ik dat niet en had het ook liever niet gehad, maar het Rijk wenst kennelijk nog meer bemoeizucht en ondernemers geld af te pakken en dus moet ik er als eigenaar aan geloven.

nest Border collies (via facebook eigenaresse)

Zo het nieuwe ijsseizoen op beginnen staat, zo kabbelt het leven in huize Boereboom zich rustig voort. Blij ben ik met de aanstaande “bevrijding” op het gebied van de Corona maatregelen. De maatregelen die vooral mijn jongste zoon en zijn leeftijdsgenoten zo in de greep hebben gehouden. Vaak en vooral lang niets mogen in deze o zo belangrijke periode van hun leven. Maar als het goed is mogen ze binnenkort weer helemaal los nu de maatregelen inzake Corona langzaam maar zeker verdwijnen. Ook voor mijn evenement “KiNDERDAG” heb ik weer een beetje hoop. En ook voor alle andere evenementen. Het ziet er gewoon goed uit. Afijn, volgende week weten wij meer.
Komend weekend gaan wij een mogelijk nieuwe inwoner van villa Boereboom bekijken. Toen vorig jaar, eind november, onze lieve schapendoes Sam het leven liet, na bijna 17 jaar bij ons te hebben gewoond, was het verdriet er zeker en ervoeren wij daags erna een grote leegte. Sam liep niet meer als te doen gebruikelijk door het huis, legde ook niet meer elke avond zijn bek op mijn schoot, maar de gedachten aan hem bleven. Zo ook de mooie herinneringen bleven. Een pracht van een hond, in alle facetten. Nu hij er niet meer is en wij de tijd hebben genomen om zijn dood te verwerken is daar dan ineens weer de wens om een nieuw maatje in huis te nemen. Een schapendoes zal het deze keer echter niet worden. Wij hebben deze keer gekozen voor een ander ras. Mijn vrouw wenst graag meer met een hond te kunnen trainen. Zo denkt ze erover om met wedstrijden “schapendrijven” mee te gaan doen. Met een schapendoes kan het wel, maar is het wel lastig. Met een Border Collie kun je wat dat betreft veel beter uit de voeten. Vandaar dat wij met onze nieuwe hond voor een Border Collie zullen gaan. En volgende week zondag gaan wij een nestje bekijken. En waarschijnlijk ook beslissen. Een nieuw maatje dus. Een maatje dat nog veel meer moet bewegen, nog meer moet lopen. Laat dat nou net goed uitkomen. Precies goed! Nu hebben wij nog de leeftijd dat wij de hond genoeg beweging kunnen geven. Over 13 jaar kan dat wel eens geheel anders zijn.

Afgelopen week te Rotterdam!

Iets om naar uit te kijken dus. Volgende week zondag dus puppy’s kijken. Maar eerst gaan we voor TenCate een drie tal dagen naar Zeeland. Kom ik niet naar huis. Dat zou belachelijk zijn. Wanneer ik later in maart naar Limburg af zal reizen ga ik uiteraard ook niet heen en weer reizen. Ook dan zal ik in die buurt overnachten en zoveel mogelijk bezoeken afleggen.

De periode welke nu aanbreekt is een prachtige periode. Het wordt zo zoetjes aan lente, zullen de maatregelen inzake Corona worden afgezwakt en zullen de mensen steeds meer vrijheden terugkrijgen. Ondanks dat zullen wij nog lang met de naweeën van de Corona crisis blijven zitten. Ik denk dan aan de voorraden en beschikbaarheden van onderdelen en grondstoffen. Het is nog niet gedaan! Maar eerlijk is eerlijk: Het ziet er goed uit!

Ik wens u allen een mooie week toe, blijf gezond!

Graag tot volgende week!

Frank Boereboom
Frankys Food
Hengelo